Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις


Χρησιμοποιώντας τον URLJ.GR, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας που ορίζονται κατωτέρω.

1. Έχουμε το δικαίωμα να αλλαξουμε τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές θα εφαρμόζονται αμέσως.

2. Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο URLJ.GR χωρίς να παραβιάζεται η νομοθεσία της Εσθονίας και το διεθνές δίκαιο.

3. Ο χρήστης συμφωνεί να μην προχωρήσει σε οποιεσδήποτε ενέργειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε φτωχή απόδοση του URLJ.GR

4. Οποιαδήποτε αναφορά σε υλικά του URLJ.GR επιτρέπεται μόνο σε περιπτώση όπου υπάρχει σύνδεση με τον URLJ.GR ως πηγή δεδομένων.

5. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δεδομένων μας, καθώς και για την ομαλή λειτουργία του ιστοχώρου μας.

6. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους συνδέσμους ιστοχώρων που εμφανίζονται στον URLJ.GR

7. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πρόκληση τυχόν άμεσων ή έμμεσων ζημιών εξαιτίας πιθανών απωλειών που σχετίζονται με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον URLJ.GR

8. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας.

9. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα στιγμιότυπα οθόνης των ιστοχώρων που αναλύουμε.

10. Σε περίπτωση αντιδικίας, όλες οι αξιώσεις έγκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Εσθονίας και η εκδίκασή τους διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της εσθονικής νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου.

Τελευταία ενημέρωση: 14/05/2015